top of page
Poslední kapitola naší cesty!

Níže naleznete všechny potřebné informace týkající se závěrečné zkoušky. Nezapomeňte se podívat na přiložené odkazy, kde najdete spoustu dalších informací.

 

 

Váš učitel během poslední hodiny rozhodne, zda jsou vaše řidičské dovednosti a znalosti dost dobré na to, abyste byli zapsáni na závěrečné zkoušky.

Pokud ano, autoškola požádá o datum závěrečné zkoušky odborné způsobilosti (dále jen zkouška) u místně příslušného orgánu s rozšířenou působností a to co nejdříve, po řádném ukončení výcviku. Termíny zkoušek přiděluje autoškole místně příslušný orgán s rozšířenou působností a autoškola nemůže zasahovat do jejich plánování.

O přiděleném termínu budete vždy informováni v dostatečném předstihu.

Pokud vaše dovednosti nejsou dost dobré, učitel určí, kolik dalších lekcí je potřeba ke zlepšení.

Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:

 


Teoretická část


Nezapomeňte mít během zkoušek vždy při sobě Váš platný doklad totožnosti.

 

 

Písemný test je v elektronické podobě, prováděn na počítači. Program vygeneruje jedinečný test pro každého žadatele o řidičský průkaz. Test obsahuje 25 otázek, bodovaných různě od 1 do 4 bodů. Každá otázka má tři možné odpovědi a pouze jedna odpověď je správná. Maximální počet možných bodů je 50. Pro úspěšné dokončení musíte získat alespoň 43 bodů (85%). Zkouška trvá 30 minut.

Všechny možné teoretické otázky naleznete na oficiálních stránkách Ministerstva dopravy, kliknutím zde.

Webové stránky bezpecnecesty.cz - možnost procvičování dopravních značek, křižovatek apod.

Teoretická zkouška se koná v budově Magistrátu hl. m. Prahy, odbor zkušebních komisařů,
Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10.

Praktická (jízdní) část


Pro možnost praktické části zkoušky musí žadatel nejprve složit písemnou zkoušku. Zkoušky se neuskutečňují během jednoho dne. Praktická část se koná v kanceláři autoškoly King. Tato část zkoušky trvá taktéž 30 minut.

 

Na následujících odkazech naleznete zajímavé a upřesňující informace k zdárnému a úspěšnému složení závěrečných zkoušek.

Tipy pro zvládnutí závěrečné zkoušky.

Shrnutí ústních otázek pro praktickou zkoušku.

Pokud neuspějete u zkoušky, opravnou zkoušku můžete absolvovat nejdříve za 5 pracovních dnů od předchozího pokusu, s ohledem na dostupnost zkouškových termínů a lhůty pro přidělení termínu je však nutné počítat s delším intervalem. Počet pokusů je omezen na 2 opravné zkoušky (celkem 3 pokusy), přičemž všechny zkoušky musíte kompletně zvládnout do 12 měsíců od prvního pokusu.. V opačném případě je nutné celý výcvik v autoškole absolvovat znovu.

Opravuje se pouze dílčí část zkoušky.

 

 

Ceník a poplatky

 

Od 7. ledna 2006 musí být obecnímu úřadu, za možnost provedení zkoušek podle zákona č. 247/2000 Sb. (§ 39), uhrazen státní poplatek 700 Kč. Tento je splatný u pokladny obecního úřadu.

Za opětovnou zkoušku pravidel a předpisů provozu se platí poplatek 100 Kč, poplatek za opětovné provedení zkoušky manipulace a údržby je ve výši 200 Kč, poplatek za opakovanou praktickou část z řízení a provozu vozidla pak 400 Kč. Veškeré platby se předávají úředníkům obecního úřadu, jak je uvedeno v zákoně č. 247/2000 Sb. § 39.

 

Poplatky autoškole za opakované testy: teoretická zkouška 400 Kč, praktická zkouška 500 Kč (600 Kč od 1. února 2020).

Upozornění

 

Státní příslušníci třetích zemí (mimo ČR a EU) jsou ze zákona povinni mít přidělené povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, aby jim mohl vydán řidičský průkaz. Řidičský průkaz nelze vydat dříve než 6 měsíců po potvrzení data vydání povolení k pobytu. Ale nebojte se - můžete využít čas ke správnému studiu.

Podle zákona nemusí být občané EU držiteli povolení k dočasnému pobytu, ale pro vydání řidičského průkazu musí předložit doklad, který prokazuje jejich rodinné nebo osobní vazby na Českou republiku. To znamená, že předkládá dokumenty, jako je potvrzení o studiu, smlouva o ubytování, dohoda o vlastnictví majetku v České republice, živnostenské oprávnění atd.

Mapa
Fotografie okolí

 

klikněte pro zvětšení

finalexams.jpg
Informace k závěrečným zkouškám (PDF)
bottom of page